top of page
Kim Bainbridge woestijnbuizerd.JPG
Dieren welzijn

Ruben 
Ruben is eigenaar en oprichter van Ruben van Maaren roofvogel demonstraties. Hij is valkenier, vogeltrainer en natuurmens. Van Maaren Roofvogels is een eenmansbedrijf.

Werk
Het werk bestaat grofweg uit het verzorgen van demonstraties, praktische overlastbestrijding (van meeuwen, kauwen, duiven, etc.) en het oplossen van overlastvraagstukken. ​

Educatie
Het doel van de demonstraties is om mensen op een leuke manier wat te leren over roofvogels. Ruben is expert op het gebied van roofvogels en hun gedrag en leefwijze.  Het delen van zijn kennis doet hij op een inspirerende manier!

​Huisvesting
De dieren worden gehuisvest op onze woonlocatie. Ze verblijven zoveel mogelijk prikkelvrij in beschutte volières met respect voor hun territoria.   

Geen bezoek aan huis
De demonstraties en overlastbestrijding zijn op externe locaties. ​

Verantwoord en duurzaam
Het welzijn van de vogels staat voorop. Dat houdt o.a. in dat de dieren niet ten toon worden gesteld op bijvoorbeeld evenementen of markten. De vogels worden niet aangeraakt of geaaid.​
Tijdens demonstraties wordt er met ze gewerkt en tijdens het reizen zitten ze veilig en rustig in kistjes in een geventileerde bus. 

Tijdens roofvogeldemonstraties wordt het publiek voorgelicht over dierenwelzijn en natuurlijk gedrag van roofvogels. 

De vogels van Ruben zijn voorzien van een identificatie merk zoals door de wet voorgeschreven en de daarbij horende, verplichte administratie is uiteraard op orde.​We gaan duurzaam om met onze dieren. Er wordt gezorgd voor een zo gezond en lang en betekenisvol mogelijk leven.   
bottom of page