Ruben van Maaren roofvogels

Ruben
 

Ruben is eigenaar en oprichter van Ruben van Maaren roofvogel demonstraties. Hij is valkenier en vogeltrainer. 
Van Maaren Roofvogels is een eenmansbedrijf.

Werk. Het werk bestaat grofweg uit het verzorgen van demonstraties, overlastbestrijding (van meeuwen, kauwen, etc.) en het trainen van vogels voor in films.

Verantwoord en duurzaam. Het welzijn van de vogels staat voorop. Dat houdt o.a. in dat de dieren zijn gehuisvest in volières en dat ze niet ten toon worden gesteld op bijvoorbeeld braderieën of markten.

Tijdens demonstraties wordt er met ze gewerkt en tijdens het reizen zitten ze veilig en rustig in kistjes in een geventileerde bus.

Tijdens roofvogeldemonstraties wordt het publiek voorgelicht over dierenwelzijn en natuurlijk gedrag van roofvogels.
De vogels van Ruben zijn voorzien van een identificatie merk zoals door de wet voorgeschreven en de daarbij horende, verplichte administratie is uiteraard op orde.

We gaan duurzaam om met onze dieren. Er wordt gezorgd voor een zo gezond en lang en betekenisvol mogelijk leven.